พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
 

 
 
 
 
 
 
Yahoo.Com
Hotmail.Com
Kapook.Com
Sanook.Com
1111.go.th


 
 
 
 
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2551
มีผู้เยี่ยมชม 2236527 คน


     
         
  ค้นหาใน Google


 
:: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน เรื่อง การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  :: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านซำผักแว่น หมู่ที่ 9  :: เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ เสื่อมสภา และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  :: ประกาศรับสมัครการแข่งขันกีฬารต้านยาเสพติดอบต.ภูเงินคัพ ครั้งที่ 16  :: ตารางการแข่งขันฟุตบอลองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงินคัพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 18 - 30 มีนาคม 2556  :: แจ้งกำหนดการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2556  :: กำหนดการแจ้งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม 2555   :: ประชาสัมพันธ์การออกพื้นที่ให้บริการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2555  :: รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนักวิชาการเงินและบัญชี สนใจติดต่อสอบถามองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน  :: ตารางการแข่งขันฟุตบอลอบต.ภูเงิน คัพ ครั้งที่ 3 /2555   :: ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล"องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน คัพ" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555  :: โครงการอบต.ภูเงินสัญจร ประจำปี 2555 เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2555   :: ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่าโมง หมู่ที่ 16 - บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 ตำบลภูเงิน ประจำปี 2555  :: ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 ตำบลภูเงิน ประจำปีงบประมาณ 2555  :: ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสรอมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทางโค้ง หมู่ที่ 12 ตำบลภูเงิน ประจำปีงบประมาณ 2555  :: ประกาศสอบราคาซื้อเต็นท์ ความกว้าง 4 เมตร ความยาว 8 เมตร จำนวน 10 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2555  :: องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง  :: ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  :: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  :: ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  :: ขอเชิญร่วมถวายพระพร เนื่องในวัน 5 ธันวามหาราชา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน เวลา 07.30 เป็นต้นไป  :: ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  :: ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2553  :: ขอเชิญร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "อบต.ภูเงิน"คัพ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 29 เมษายน 2553 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน  :: ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางบ้านภูเงิน หมู่ที่ 6 - บ้านนาซำ หมู่ที่ 14 ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  :: ประกาศสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 15 ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  :: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดุแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  :: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดุแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  :: การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ดูแลเด็ก(ตามภารกิจ) จำนวน 2 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม - 3 กันยายน 52  :: ขอเชิญผู้มีคุณสมบัติสมัครสมาชิกสภาอบต.ภูเงิน ตั้งแต่วันที่ 3 -7 สิงหาคม 2552 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน  :: วันที่ 7 พฤษภาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน ขอเชิญผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเวลา 13.00 น.เป็นต้นไป  :: องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ในวันที่ 10 เมษายน 2552 ณ วัดบ้านภูเงิน  :: องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน ขอเชิญร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดอบต.ภูเงิน คัพ ครั้งที่ 11/2552  :: กรมทางหลวงชนบท รับพนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 มีนาคม 2552  :: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 29 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ -20 มีนาคม 2552  :: กรมการจัดหางาน รับพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 24 มีนาคม 2552  :: สนง. อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ รับนิติกร 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 31 มีนาคม 2552  :: องค์การบริหารส่วนตำบลตูม จังหวัดศรีสะเกษ รับพนักงานจ้างตามภารกิจ 4 อัตรา ระหว่างวันที่ 18-27 มีนาคม 2552  :: องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเขวา จังหวัดศรีสะเกษ รับเจ้าหน้าที่ 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 23 มีนาคม 2552  :: สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น รับนักเรียน นักศึกษาเพื่อจ้างทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน 40 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 19 มีนาคม 2552  :: กรมสารบรรณทหาร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการประจำปี 2552 ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 เมษายน 2552  :: กรมทรัพยากรน้ำ รับเจ้าหน้าที่รวม 40 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 16 เมษายน 2552  :: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน รับนักวิชาการเงิน ตั้งแต่วันที่ 23-31 มีนาคม 2552  :: สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 6 อัตรา (16-24 มี.ค.52)  :: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย ตั้งแต่บัดนี้ - 24 มีนาคม2552  :: กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา (20 มี.ค.-10 เม.ย.52)  :: อบจ.ศรีษะเกษ รับตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 265 อัตรา (19 มี.ค.- 9 เม.ย.52)  :: กระทรวงพลังงาน รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ และ วิศวกรปฏิบัติการ รวม 15 อัตรา <รับออนไลน์>(16 มี.ค.-8 เม.ย.52)  :: ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตูมน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลภูเงิน  :: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู รับเจ้าหน้าที่ 58 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-28 มกราคม 2552  :: ททท. รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 28 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ – 6 กุมภาพันธ์ 2552  :: สนง.คุมประพฤตินครราชสีมา รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ถึง 11 ก.พ  :: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รับบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 6 กุมภาพันธ์ 2552  :: โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง ตั้งแต่วันที่ 20 - 30 มกราคม 2552  :: องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานวันเด็กแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2552  :: สวัสดีปีใหม่ 2552  :: กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี รับวุฒิม.3 - ปริญญาโท 31 อัตรา ตั่งแต่วันที่ 11 – 24 ธันวาคม 2551  :: สำนักงานศาลปกครอง รับบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพนักงานศาลปกครอง 3 และเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง 4-8 ตั้งแต่บัดนี้-23 ธันวาคม 2551  :: สนง.คุมประพฤติกรุงเทพมหานคร รับพนักงานราชการ 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-15 ธันวาคม 2551  :: กระทรวงการต่างประเทศ รับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์ 6 อัตรา ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2551  :: วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ รับบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1-27 มีนาคม 2552  :: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ รับเจ้าหน้าที่ 4 ตำแหน่ง  :: บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับพนักงานระดับ 5 ฝ่ายพัฒนาระบบและประมวลผล ตั้งแต่บัดนี้- 20 พฤศจิกายน 2551  :: สำนักงานรับรองมาตรฐานการและประเมินคุณภาพการศึกษา รับตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  :: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับวุฒิปริญญาตรี บัดนี้-7 พฤศจิกายน 2551  :: ธกส. รับผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานกองธุรกิจเงินฝาก ตั้งแต่บัดนี้ - 14 พฤศจิกายน 2551  :: บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร  :: แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการศึกษารุ่นที่ 22(เพิ่มเติม )  :: แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับจัดเก็บเอกสาร รุ่นที่ 12-13,POWER POINT รุ่นที่ 9 และสำหรับการเงินและบัญชี รุ่นที่ 12(เพิ่มเติม)  :: แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ฯ 
   
 

หัวข้อข่าว สนง.คุมประพฤตินครราชสีมา รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ถึง 11 ก.พ
รายละเอียดข่าว
      
สนง.คุมประพฤตินครราชสีมา รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ถึง 11 ก.พ.
ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 
 ด้วยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป  เพื่อปฏิบัติราชการที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติเขตพื้นที่ 14 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
 
 การรับสมัครสอบ
 1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่ (สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา  ถนนสุรนารายณ์  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา   โทร 0 4425 6927)    ตั้งแต่วันที่  2  กุมภาพันธ์  2552   ถึงวันที่  11  กุมภาพันธ์  2552 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา  08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
 ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือตนเอง ให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา อาจไม่รับสมัครสอบ
 
 2   เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
 (1)รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 (2)สำเนาปริญญาบัตร หรือใบประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) ที่แสดงหรือระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องระบุวันที่สำเร็จการศึกษาไว้ด้วย และต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่   11  กุมภาพันธ์  2552
 (3)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 (4)สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่นใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการ    สมัครสอบไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.43) ใบสำคัญทหารกองหนุน (สด.8) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 ทั้งนี้  ในสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “รับรองสำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย
 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
 (5)รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 (6)สำเนาปริญญาบัตร หรือใบประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) ที่แสดงหรือระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องระบุวันที่สำเร็จการศึกษาไว้ด้วย และต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่   11  กุมภาพันธ์  2552
 (7)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 (8)สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่นใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการ    สมัครสอบไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.43) ใบสำคัญทหารกองหนุน (สด.8) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 ทั้งนี้  ในสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “รับรองสำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย


จำนวนครั้งที่เข้าชม : 987 ครั้ง  update : 2009-01-22 17:55:51  

   
   

  หน้าหลัก |  ข่าว  |  กิจกรรม  |  สินค้า OTOP  |   กระดานข่าว  |  ท่องเที่ยว  |  สมุดเยี่ยม  |  ผู้ดูแลระบบ

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลภูเงิน
เลขที่ - หมู่ที่ 6 ถนนศรีสะเกษ – กันทรลักษ์ ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทร :045-653136,045-653245, แฟกส์ :045653245
Copyright © 2008 www.pungoen.go.th : All rights reser ved.