พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
 

 
 
 
 
 
 
Yahoo.Com
Hotmail.Com
Kapook.Com
Sanook.Com
1111.go.th


 
 
 
 
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2551
มีผู้เยี่ยมชม 2235456 คน


     
         
  ค้นหาใน Google


 
:: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน เรื่อง การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  :: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านซำผักแว่น หมู่ที่ 9  :: เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ เสื่อมสภา และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  :: ประกาศรับสมัครการแข่งขันกีฬารต้านยาเสพติดอบต.ภูเงินคัพ ครั้งที่ 16  :: ตารางการแข่งขันฟุตบอลองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงินคัพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 18 - 30 มีนาคม 2556  :: แจ้งกำหนดการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2556  :: กำหนดการแจ้งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม 2555   :: ประชาสัมพันธ์การออกพื้นที่ให้บริการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2555  :: รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนักวิชาการเงินและบัญชี สนใจติดต่อสอบถามองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน  :: ตารางการแข่งขันฟุตบอลอบต.ภูเงิน คัพ ครั้งที่ 3 /2555   :: ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล"องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน คัพ" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555  :: โครงการอบต.ภูเงินสัญจร ประจำปี 2555 เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2555   :: ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่าโมง หมู่ที่ 16 - บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 ตำบลภูเงิน ประจำปี 2555  :: ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 ตำบลภูเงิน ประจำปีงบประมาณ 2555  :: ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสรอมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทางโค้ง หมู่ที่ 12 ตำบลภูเงิน ประจำปีงบประมาณ 2555  :: ประกาศสอบราคาซื้อเต็นท์ ความกว้าง 4 เมตร ความยาว 8 เมตร จำนวน 10 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2555  :: องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง  :: ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  :: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  :: ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  :: ขอเชิญร่วมถวายพระพร เนื่องในวัน 5 ธันวามหาราชา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน เวลา 07.30 เป็นต้นไป  :: ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  :: ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2553  :: ขอเชิญร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "อบต.ภูเงิน"คัพ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 29 เมษายน 2553 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน  :: ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางบ้านภูเงิน หมู่ที่ 6 - บ้านนาซำ หมู่ที่ 14 ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  :: ประกาศสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 15 ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  :: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดุแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  :: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดุแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  :: การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ดูแลเด็ก(ตามภารกิจ) จำนวน 2 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม - 3 กันยายน 52  :: ขอเชิญผู้มีคุณสมบัติสมัครสมาชิกสภาอบต.ภูเงิน ตั้งแต่วันที่ 3 -7 สิงหาคม 2552 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน  :: วันที่ 7 พฤษภาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน ขอเชิญผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเวลา 13.00 น.เป็นต้นไป  :: องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ในวันที่ 10 เมษายน 2552 ณ วัดบ้านภูเงิน  :: องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน ขอเชิญร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดอบต.ภูเงิน คัพ ครั้งที่ 11/2552  :: กรมทางหลวงชนบท รับพนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 มีนาคม 2552  :: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 29 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ -20 มีนาคม 2552  :: กรมการจัดหางาน รับพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 24 มีนาคม 2552  :: สนง. อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ รับนิติกร 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 31 มีนาคม 2552  :: องค์การบริหารส่วนตำบลตูม จังหวัดศรีสะเกษ รับพนักงานจ้างตามภารกิจ 4 อัตรา ระหว่างวันที่ 18-27 มีนาคม 2552  :: องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเขวา จังหวัดศรีสะเกษ รับเจ้าหน้าที่ 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 23 มีนาคม 2552  :: สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น รับนักเรียน นักศึกษาเพื่อจ้างทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน 40 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 19 มีนาคม 2552  :: กรมสารบรรณทหาร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการประจำปี 2552 ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 เมษายน 2552  :: กรมทรัพยากรน้ำ รับเจ้าหน้าที่รวม 40 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 16 เมษายน 2552  :: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน รับนักวิชาการเงิน ตั้งแต่วันที่ 23-31 มีนาคม 2552  :: สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 6 อัตรา (16-24 มี.ค.52)  :: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย ตั้งแต่บัดนี้ - 24 มีนาคม2552  :: กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา (20 มี.ค.-10 เม.ย.52)  :: อบจ.ศรีษะเกษ รับตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 265 อัตรา (19 มี.ค.- 9 เม.ย.52)  :: กระทรวงพลังงาน รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ และ วิศวกรปฏิบัติการ รวม 15 อัตรา <รับออนไลน์>(16 มี.ค.-8 เม.ย.52)  :: ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตูมน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลภูเงิน  :: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู รับเจ้าหน้าที่ 58 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-28 มกราคม 2552  :: ททท. รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 28 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ – 6 กุมภาพันธ์ 2552  :: สนง.คุมประพฤตินครราชสีมา รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ถึง 11 ก.พ  :: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รับบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 6 กุมภาพันธ์ 2552  :: โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง ตั้งแต่วันที่ 20 - 30 มกราคม 2552  :: องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานวันเด็กแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2552  :: สวัสดีปีใหม่ 2552  :: กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี รับวุฒิม.3 - ปริญญาโท 31 อัตรา ตั่งแต่วันที่ 11 – 24 ธันวาคม 2551  :: สำนักงานศาลปกครอง รับบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพนักงานศาลปกครอง 3 และเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง 4-8 ตั้งแต่บัดนี้-23 ธันวาคม 2551  :: สนง.คุมประพฤติกรุงเทพมหานคร รับพนักงานราชการ 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-15 ธันวาคม 2551  :: กระทรวงการต่างประเทศ รับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์ 6 อัตรา ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2551  :: วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ รับบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1-27 มีนาคม 2552  :: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ รับเจ้าหน้าที่ 4 ตำแหน่ง  :: บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับพนักงานระดับ 5 ฝ่ายพัฒนาระบบและประมวลผล ตั้งแต่บัดนี้- 20 พฤศจิกายน 2551  :: สำนักงานรับรองมาตรฐานการและประเมินคุณภาพการศึกษา รับตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  :: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับวุฒิปริญญาตรี บัดนี้-7 พฤศจิกายน 2551  :: ธกส. รับผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานกองธุรกิจเงินฝาก ตั้งแต่บัดนี้ - 14 พฤศจิกายน 2551  :: บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร  :: แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการศึกษารุ่นที่ 22(เพิ่มเติม )  :: แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับจัดเก็บเอกสาร รุ่นที่ 12-13,POWER POINT รุ่นที่ 9 และสำหรับการเงินและบัญชี รุ่นที่ 12(เพิ่มเติม)  :: แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ฯ 
     
 
     
 
 
 
 
นายราหุร   พินิจมนตรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน
 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
 
นางสาวอรุณี  ขันธเสน

นางสาวสุดธิดา  สุดสอาด

นายชลธี   พิมพ์ชัย

นักพัฒนาชุมชน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   
 
 
 
 
  
 
 
  
 

นายอดุล  จันทะแสง

นางนิภาวรรณ  ยศศิริ

นางสาวกรรณิกา  โอฬารวัฒนชัย

พนักงานขับรถยนต์
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 
 
 

นายภาคี   ศรีชาลี

นายนราธร  ดวงศรี 

นายไชยพจน์   พิมพ์พรมมา 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
พนักงานดับเพลิง
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 

       -ว่าง- 

               พนักงานทั่วไป          

 
 
     
     

  หน้าหลัก |  ข่าว  |  กิจกรรม  |  สินค้า OTOP  |   กระดานข่าว  |  ท่องเที่ยว  |  สมุดเยี่ยม  |  ผู้ดูแลระบบ

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลภูเงิน
เลขที่ - หมู่ที่ 6 ถนนศรีสะเกษ – กันทรลักษ์ ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทร :045-653136,045-653245, แฟกส์ :045653245
Copyright © 2008 www.pungoen.go.th : All rights reser ved.